Názov
Materská škola Hodžova 40, Trnava
Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava
Materská škola V jame 27, Trnava
Materská škola Vajanského 3, Trnava
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
TT-IT, s.r.o.
Zariadenie pre seniorov, Trnava
Táto stránka obsahuje povinne zverejňované dokumenty mestských organizácií Mesta Trnava so samostatným IČO.
Ostatné zverejňované dokumenty Mesta Trnava nájdete na odkaze egov.trnava.sk